We kunnen onze problemen niet oplossen met de denkwijze waarmee we ze hebben veroorzaakt.
Albert Einstein, uitvinder

wie is ducent?

Jolanda Wewerinke

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs: de slimste leerling van de klas maar ook de leerling met ernstige beperkingen. Daarin ligt mijn drive. Als kind wilde ik altijd juf worden en dat is ook gebeurd. Ruim 27 jaar werkte ik in het regulier basisonderwijs. Als leerkracht, inval-leerkracht, remedial teacher, vrijwilliger, hulpouder en directeur.

Vervolgens maakte ik de overstap naar het speciaal onderwijs, een heel bewuste overstap.  Juist als het allemaal niet zo vanzelfsprekend gaat wil ik me er sterk voor maken dat kinderen zich kunnen ontwikkelen.  Als directeur op verschillende SO en VSO scholen kreeg ik met  diverse doelgroepen te maken: slechthorend, doof, meervoudig gehandicapt, doofblind en ESM (ernstige spraak-taalmoeilijkheden) en leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Daarnaast was ik twintig jaar zelfstandig ondernemer en runde ik samen met mijn man een winkel.  

logische stap: ducent

Mijn ruime ervaring in het (speciaal) onderwijs en het ondernemerschap heeft geleid tot de oprichting van mijn eigen bedrijf DUCENT.  Alle aspecten van mijn werk waarin ik altijd veel plezier heb komen hier terug:

  • het aansturen van teams die samen werken aan goed onderwijs,
  • het realiseren van een hele goede onderwijskwaliteit
  • het begeleiden van mensen die zich willen ontwikkelen.

‘Ducent’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘ducere’: leiden, begeleiden, ergens naar toe leiden, ergens doorheen leiden.  De betekenis sluit perfect aan bij de werkzaamheden van Ducent: coaching, interim-management, begeleiding en advies. De naam DUCENT is tevens een knipoog naar ‘docent’.

eigen expertise en certificering

Bij Coachboulevard volgde ik de opleiding tot Professioneel Coach en Teamcoach: een stevige aanvulling op mijn praktijkervaring in het aansturen en begeleiden van teams en medewerkers. Als professioneel coach ben ik aangesloten bij de ST!R en de NOBCO.

Cees Bos heeft mij opgeleid tot gecertificeerd WMK begeleider.  De combinatie van deze opleiding en mijn ruime ervaring in het Werken Met Kwaliteitskaarten maakt dat ik vele scholen van dienst kan zijn: van regulier tot speciaal onderwijs.

Bij Bureau Meesterschap heb ik de auditopleiding voor directeuren afgerond. Hierdoor heb ik veel kennis van de Inspectiekaders en kan ik goed inschatten hoe het met de onderwijskwaliteit op een school gesteld is. De tweejarige audittraining (verdiepingsopleiding ) rond ik in 2015 af. Deze kennis komt goed van pas bij mijn werk als interim-manager, voor het afnemen van audits en in de begeleiding van scholen. 

interesse?

Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek.