Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken.
Winston Churchill

samen werken aan het beste resultaat

 

Met het hele team samenwerken aan het beste resultaat. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er meer nodig om dit te bereiken. Teamcoaching is er op gericht dat de leden zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Dan leiden samenwerking en communicatie tot het beste resultaat.

thema’s

Welke thema’s komen bij teamcoaching aan de orde?

  • Effectief en plezierig samenwerken
  • Professionele cultuur
  • Communicatie
  • Werken vanuit visie
  • Ontwikkelen van teamcompetenties
  • Opheffen van stagnaties in de teamontwikkeling
  • Omgaan met veranderingen, reorganisatie
  • Omgaan met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten

werkwijze

Als teamcoach kijk ik naar de hele groep en de interactie tussen de leden (systeemdenken). Hoe wordt er gecommuniceerd? En ook: Wat wordt niet gezegd en niet gedaan? Zijn er patronen of belemmerende factoren? Wat is de kracht van het team? En met welke context heeft het team te maken? Al deze factoren maken van elk team een uniek team. Als teamcoach leg ik de vinger bij patronen die groei in de weg staan en bij kansen die het team een nieuwe impuls geven. Het gaat altijd om maatwerk!

bewustwording

Tijdens het traject gaan we met elkaar in gesprek. Er worden diverse werkvormen ingezet en we gaan situaties oefenen. Dit leidt tot vaardigheden en een beter inzicht. Als het nodig is worden zaken opgehelderd, uitgepraat. Door inzichten te creëren worden leden bewust van de effecten op elkaar en het team als geheel. Daar ligt de sleutel naar het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en uiteindelijk voor groei. 

contact

Interesse? Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek.

teamcoaching