Ervaring schuilt in de vingers en het hoofd. Het hart is altijd ervaren.
Henry David Thoreau, Amerikaans schrijver

anderen over Ducent

 

 

' Mw. Jolanda Wewerinke heeft ruim 2 jaar bij onze organisatie gewerkt als interim-directeur. Zij heeft haar werk met veel inzet en betrokkenheid gedaan. Jolanda beschikt over een gedegen kennis op onderwijskundig terrein en is in staat om op een duidelijke wijze leiding te geven aan veranderingsprocessen. Kortom: Jolanda kunt u beschouwen als een aanwinst voor uw organisatie!' 

 Meeme Wever, Directeur-bestuurder bij Scholengroep Perspectief 

Augustust 2016


 

' Jolanda heeft in februari 2015 een audit uitgevoerd op Mackayschool in Meppel. De audit is op professionele wijze uitgevoerd. Jolanda geeft duidelijke en praktische aanbevelingen. Het onderwijsteam gaf aan dat zij haar als een prettige gesprekspartner ervaren. Zakelijk en menselijk. Jolanda is heel goed in het vertalen van het inspectiekader naar het handelen van leerkrachten en schoolleiding.' 

Saskia van Maanen, eigenaar Mevrouw van Maanen Management, interim voor         (speciaal) onderwijs 


' Ik ben meer dan tevreden over de ondersteuning die je geboden hebt bij WMK: inhoudelijk deskundig en in de vorm klantvriendelijk' . 

 Piet Wientjes, directielid Kentalis Rafaelschool SO-VSO Sint Michielsgestel 


Jolanda Wewerinke heeft in het kader van haar opleiding tot auditor bij Bureau Meesterschap Assen in het najaar van 2014 zelfstandig een drietal audits op 3 verschillende afdelingen van onze school uitgevoerd. De audits bestonden uit een documentenanalyse van schooldocumenten en leerlingendossiers, lesobservaties in verschillende groepen, een gesprek met medewerkers van de afdelingen en een voorbereidend/afsluitend gesprek met de locatieverantwoordelijke. De audit werd afgerond met een helder verslag met constateringen, conclusies en aanbevelingen.

Wij hebben Jolanda ervaren als een deskundige auditor, die op zeer plezierige wijze alle facetten van en rondom de audit heeft uitgevoerd en haar conclusies en aanbevelingen in het eindgesprek desgevraagd wilde voorzien van nadere uitleg en waardevolle suggesties.

Er bestaat bij ons geen twijfel over de vraag of Jolanda de opleiding tot auditor in het vroege voorjaar van 2015 succesvol zal afsluiten en in praktijk zal brengen.

KSE Rademaker,   adjunct directeur Visio Onderwijs Haren

Januari 2015


 Ik heb de coaching als zeer waardevol en verrijkend ervaren. Door je luisterend oor en de vragen die je stelde, heb je me een spiegel voorgehouden en me een box vol tools gegeven zodat ik zelf de problemen aan kan pakken. Nu, maar ook voor de toekomst.

Grietje, leerkracht 


Uit de gesprekken die ik met Jolanda voerde kwamen voor mij zeer bruikbare handvatten naar boven. Vooral de manier waarop Jolanda mij naar mijzelf liet kijken was verfrissend. Ik heb mij vooral veilig gevoeld en durfde me kwetsbaar op te stellen. Ik hervond mijn balans en grijp nog regelmatig terug naar de reflectie- en zelfinzichtmomenten uit de coaching gesprekken.

Helma, directiesecretaresse


Na een periode van werkloosheid en het ontbreken van motivatie werd ik verwezen naar het coaching traject bij Jolanda. Door oefeningen kreeg ik goed inzicht in wat voor mij belangrijk is, voor mezelf, in mijn werk en hoe ik het beste functioneer. Het leidde er toe dat ik beter leerde relativeren en accepteren. Ik kijk nu beslist anders aan tegen mijn werk en houd zelf de regie in handen. Jolanda weet meteen de essentiële punten eruit te halen. Ik vond het een erg prettige manier van coachen, je bent bij haar beslist in goede handen.

Anne, Sales & Reservations bij een Touroperator 


De tips die ik tijdens de coaching van Jolanda meekreeg houd ik telkens in mijn achterhoofd. Ik merk nu pas goed wat het voor mij doet. Het geeft mij zoveel meer rust en ik ga bewuster om met mijn vrije tijd waardoor ik er ook echt van kan genieten. In plaats van te malen over alles wat er komt, leef ik meer in het nu. Jolanda, ik wil je daar nogmaals voor bedanken!

Audrey, leerkracht 


Wij hebben Jolanda leren kennen als een doelgerichte, op inhoud en kennis gerichte directeur die haar werkzaamheden altijd op een integrale en deskundige wijze inhoud geeft. Daarnaast is zij communicatief sterk, collegiaal en oprecht betrokken en heeft zij altijd blijk gegeven van grote inzet mbt haar werkzaamheden. 
Als leidinggevende van twee scholen voor Speciaal Onderwijs en daarna aan twee grote scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft zij overtuigend laten zien leiding te kunnen geven aan een complexe organisatie in een voortdurend speelveld van veranderingen, met continue aandacht voor ontwikkeling van teams en medewerkers.
In het regionale MT had zij een constructieve en strategische bijdrage die door mij zeer werd gewaardeerd.

Bert Klaas, Regiodirecteur Regio Noord - Kentalis Onderwijs 


Jolanda heeft de opleiding tot WMK-specialist bij mij gevolgd. Ik heb haar leren kennen als een serieuze en betrokken adviseur die keer op keer liet blijken dat ze heel goed begrijpt wat de essentie van WMK is. Zij kan zowel technisch als inhoudelijk prima met WMK werken. Haar interesse ging daarbij vooral uit naar WMK-EC, waar haar expertise de mijne overtreft. Als u met Jolanda aan de slag gaat, dan treft u in haar een docent-begeleider die doordenkt en uw denken prikkelt, omdat zij steeds de goede vragen stelt. Vooral dat laatste viel me op: Jolanda stelde mij vragen waarbij ik soms zelf dacht: ja hoe zit dat eigenlijk? Ik heb er daarom het grootst mogelijke vertrouwen in, dat zij op een heel effectieve wijze scholen kan leren werken met, en vanuit het gedachtengoed van WMK.

Cees Bos, auteur WMK


Mijn coachingssessie met Jolanda heb ik als heel prettig ervaren. Jolanda is open, begripvol en luistert goed. Vooral het gevoel van acceptatie dat Jolanda mij gaf, de erkenning, het gezien worden, heeft me zeer geholpen. 

Magdalena, projectleider