Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.
Peter F. Drucker, Amerikaans management consultant en auteur

de juiste match binnen onderwijs : Interim management Groningen

Veranderingen in de aansturing, te weinig vooruitgang in de schoolontwikkeling of de kwaliteit van onderwijs, het niet kunnen vervullen van een directievacature, fusie-ontwikkelingen of problemen binnen het team. In dergelijke complexe situaties is tijdelijke ondersteuning soms noodzakelijk. Ducent biedt deze ondersteuning. Mijn jarenlange ervaring in directiefuncties stel ik graag ter beschikking aan scholen die tijdelijk een interim manager nodig hebben.

werkwijze

Foto 15Sleutelwoorden in mijn manier van werken zijn: deskundigheid, betrokkenheid, samenwerking, doelgerichtheid en transparantie. Onderwijs wordt gemaakt door mensen, daarom vervult het team een belangrijk rol. Ik maak gebruik van mijn vaardigheden als (team)coach en mijn kennis over kwalitatief goed onderwijs. Ik werk doelgericht en heb oog voor mensen. Ouders/verzorgers zie ik als de belangrijkste gesprekspartners in het onderwijs aan hun kind. 

ervaring

Mijn ervaring heb ik opgedaan in directiefuncties in het regulier onderwijs, maar ook in interim management voor speciaal onderwijs en  interim management voor voortgezet speciaal onderwijs (onderwijs aan meervoudig gehandicapten, praktijkonderwijs, vmbo, havo ). Mijn drive? Elk kind heeft recht op het beste onderwijs. Dit geldt zowel voor de slimste leerling als voor de leerling met ernstige beperkingen. 

interesse?

Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek.