Opleiding is de beste proviand op weg naar de ouderdom.
Aristoteles, Grieks filosoof

werken met kwaliteitskaarten (WMK)

Veel scholen hebben behoefte aan ondersteuning om de eigen kwaliteit te beschrijven en te verbeteren. Praktisch, snel hanteerbaar en toepasbaar, waarbij de school zijn eigen kwaliteit beschrijft en gefaseerd aan kwaliteitsverbetering werkt. 

Als gecertificeerd WMK begeleider biedt Ducent begeleiding op alle niveaus: leerkrachten, intern begeleiders, (bovenschools) directeuren, beleidsmedewerkers enzovoort.

Vanwege ruime ervaring in het speciaal onderwijs beschikt Ducent ook over de juiste expertise om clusterscholen, SBO-scholen en Praktijkonderwijs en wmk voor speciaal onderwijs te begeleiden.

wat is WMK?

WMK is een webbased kwaliteitsmanagementsysteem, ontworpen door Cees Bos. WMK is een hulpmiddel om de eigen onderwijskwaliteit te ontwerpen, te implementeren en te borgen. Alle schoolontwikkelingen komen in WMK samen.

WMK biedt uitgebreide mogelijkheden

WMK gaat uit van kwaliteitskaarten over verschillende domeinen zoals didactiek, pedagogiek, zorg en begeleiding. Er zijn standaard vragenlijsten, maar het is ook mogelijk om deze aan te passen of om geheel nieuwe kwaliteitskaarten te maken. WMK biedt daarnaast uitgebreide mogelijkheden voor onder andere:

  • HRM: leerkrachtcompetenties, directiecompetenties, POP-gesprekken en bekwaamheidsdossiers. Alle beleidsvoornemens vanuit het schoolplan en de bijbehorende jaarplannen kunnen in WMK worden opgenomen.
  • Managementrapportages:  zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau.
  • Tevredenheidsonderzoeken bij medewerkers en ouders en externe samenwerkingspartners.
  • Meervoudig publieke verantwoording aan (G)MR, samenwerkingsverbanden, ouders en de onderwijsinspectie.

verschillende versies en modules

WMK heeft verschillende modules. Zo is er een bovenschoolse module voor het monitoren van scholen door de bestuursmanager of bovenschools directeur. Ook heeft WMK verschillende versies voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs,  speciaal onderwijs, Montessori en Jenaplan.  Meer informatie over WMK: www.wmkpo.nl.

Foto 2

interesse?

Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek.

Voor meer begeleiding en advies van Ducent zie ook:

 

 tag: wmk speciaal onderwijs