De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën.
Euclides, Grieks wiskundige en filosoof

haal het maximale uit elke leerling

Beter presteren vraagt om een cultuur van opbrengstgericht werken, gericht op verbetering van de leerresultaten van alle leerlingen. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor u als onderwijsprofessional. Uw doel is om het maximale uit elke leerling te halen. Dit bereikt u alleen met een goed doordachte en doelgerichte werkwijze, waarbij u uw beleid kunt bijsturen en gericht actie kunt ondernemen.

Welke visie heeft de school hierop en hoe kan dit in de praktijk worden uitgevoerd? Ducent begeleidt en adviseert u op het gebied van:

 • visieontwikkeling
 • planmatig werken
 • klassenmanagementFoto 3
 • direct instructiemodel
 • leerlijnen
 • referentieniveaus
 • ontwikkelingsperspectieven
 • leerkrachtvaardigheden
 • stage
 • uitstroomprofielen
 • portfolio
 • keuzewerk 

 

Voor meer begeleiding en advies van Ducent zie ook: