Onderwijs is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken.
William B. Yeats, schrijver en dichter

auditor binnen onderwijs


Komt de onderwijsinspectie bij u een onderzoek uitvoeren en wilt u zich daar goed op voorbereiden? Heeft u twijfels over de kwaliteit van het onderwijs op uw school? Of wilt u uzelf scherp houden? Een audit is een uitstekend middel voor de school om te leren en te verbeteren. Het geeft de school zicht op de eigen onderwijskwaliteit. Ducent is u hierbij graag van dienst.

afnemen van een audit

Ducent voert audits uit waarbij wordt gecontroleerd of er in de praktijk wordt gewerkt volgens de procedures, werkinstructies en voorschriften. Op basis van klassenbezoeken, gesprekken en documentenanalyse ontvangt u een rapport met bevindingen. Deze worden weergegeven in relatie tot het Toezichtkader van de Onderwijsinspectie. Hierin worden de bevindingen van de audit naar onderwijskwaliteit weergegeven. Concreet geef ik aan welke indicatoren voldoende en onvoldoende zijn. U ontvangt aanbevelingen en een toelichting op de verbeterpunten. Indien gewenst kan er een plan van aanpak geschreven worden om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Het is ook mogelijk om een beknopte audit te laten uitvoeren, gericht op een specifiek onderdeel binnen uw school.

Foto 4

interesse?

Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek.

Voor meer begeleiding en advies van Ducent zie ook: