Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
Confucius, Chinees filosoof

verbeter de kwaliteit van onderwijs

 

Mijn uitgangspunt is dat alle kinderen recht hebben op het beste onderwijs. Daar is iedereen binnen de school verantwoordelijk voor, elk op zijn eigen vakgebied. Ik zie de school als een lerende organisatie. Je leert er met en van elkaar en blijft gericht op ontwikkeling.

Vanuit Ducent help ik scholen in het regulier en speciaal onderwijs (SO, VSO, SBO, PRO) die willen werken aan de ontwikkeling van hun onderwijskwaliteit. Dat kan op diverse manieren, over verschillende thema’s gaan:

Quote -Nelson -Mandela -onderwijs

bureau meesterschap assen

Ducent werkt veel samen met Bureau Meesterschap, een toonaangevend bureau in Noord-Nederland op het gebied van onderwijsbegeleiding.

interesse?

Neem contact op met Ducent voor een verkennend gesprek. Door mijn jarenlange onderwijservaring en bijpassende opleidingen is er altijd wel een mogelijkheid te vinden om aan uw vraag tegemoet te komen.